Skip to main content Skip to navigation
Washington State University
College of Education

Debra Barnett

Barnett_photo

Debra Barnett

Administrative Manager

College of Education
vancouver campus
VUB 309
14204 NE Salmon Creek Ave,
Vancouver, WA  98686-9600

360-546-9660
debarnett@wsu.edu